Rozpočet obce

Návrh rozpočtu na rok 2011.

Rozpočtové výdaje    
Paragraf Položka    
2141   Vnitřní obchod 39000
2212   Silnice 130000
2219   Pozemní komunikace - chodník 36000
       
3111   Údržba budovy MŠ 440000
3113   Základní škola - příspěvek 650000
3113   Základní škola 50000
3314   Činnosti knihovnické 10000
3319   Ostatní záležitosti kultury 8000
3341   Rozhlas 900
3399   Ostatní záležitosti kultury 8000
3412   Sportovní zařízení 120000
3612   Bytové hospodářství 6000
3631   Veřejné osvětlení 36000
3639   Komunální služby - Mikroregion 3100
3721   Svoz a sběr nebezp. odpadů 10000
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 183000
3745   Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 109000
5512   Pořární ochrana 35500
6112   Zastupitelstvo obce 343200
6171   Činnost místní správy 395800
6310   Služby peněžních ústavů 7000
6320   Pojištění 16400
6399   Ostatní finanční operace 13100
6402   Finanční vypoř. minulých let 18800
    Neinvesticní výdaje celkem 2668800
       
Kapitálové výdaje    
3111 6121 4. splátka budovy MŠ 170000
2321 6121 Kanalizace 50000
2219 6121 Chodník 90700
    Kapitálové výdaje celkem 310700
       
    Zůstatek na běžném účtu 439222
    Zůstatek na krátkodobém termínovaném 466849
       
    Příjmy celkem 2672500
    Výdaje celkem 2979500
    Financování 307000
       
Vyvěšeno:28.2.2011 Sejmuto:......................