Rozpočet obce

VÝSLEDEK   HOSPODAŘENÍ   OBCE   ZÁLŠÍ   ZA   ROK   2010


Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2010

Procento plnění

Třída 1 – daňové příjmy

2 277 900

2 294 000

2  414 540

105,25%

Třída 2 – nedaňové příjmy

166 600

150 500

200 557

133,26%

Třída 3 – Kapitálové příjmy

227 000

227 000

226 937

99,97%

Třída 4 – Přijaté transfery

146 500

194 175

206 771

106,49%

Příjmy        c e l k e m

2 818 000

2 865 675

3  048 805

106,39%

 

 

 

 

 

Třída 5 – Běžné výdaje

2 228 000

2 345 675

1 942 077

82,79%

Třída 6 – Kapitálové výdaje

840 000

770 000

472 000

61,30%

Výdaje        c e l k e m

3 068 000

3 115 675

2 414 077

77,48%

 

 

 

 

 

Saldo příjmů  a výdajů po konsolidaci

-250 000

-250 000

634 727

 

Třída 8 – Financování

250 000,00

250 000,00

-634 727

 

 

V Zálší 21.02.2011

                                                                                                                                   Stanislav Kuthan – starosta obce

 

Vyvěšeno dne : 28.02.2011

Sejmuto dne:.........................