Rozpočet obce

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh  rozpočtu  na  rok  2010  OBEC  ZÁLŠÍ
Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka
     1xxx Daňové  příjmy  1 754 200
1337 Poplatek za likvidaci kom.  odpadu 100 000
1341 Poplatek ze psů 3 500
1361 Správní poplatky 200
1511 Daň z nemovitosti 420 000
Daňové příjmy celkem                          2 277 900
1031 Pěstební činnost 41 000
2141 Nájem prodejna 27 600
2310 Vodné   262 000
3612 Bytové hospodářství  - nájem  18 000
3639 Příjmy z pronájmu pozemků 6 300
3724 Využívání a znešk.  nebezp.  odp. ASEKOL 1 700
3725 Využívání  kom. Odp. EKO-KOM 30 000
6310 Příjem  z úroků 7 000
Nedaňové příjmy celkem 393 600
Přijaté dotace
4112 Neinv.   transfer na výkon státní správy 79 800
4112         "             " na školství 66 700
Příjmy celkem 2 818 000
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (2010_rozpocet_navrh.xls)Návrh rozpočtu na rok 2010[XLS]25 kB