Rozpočet obce

Výsledek hospodaření za rok 2008

   Výsledek hospodaření  obce Zálší za rok 2008
  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.
Třída 1 - daňové příjmy 2 146 400 2 146 400 2 474 968 
Třída 2 - nedaň.příjmy    228 300    228 300    228 868
Třída 3 - kapitál.příjmy    227 000    227 000    226 937
Přijaté dotace     78 500    985 350    985 350
Příjmy celkem 2 680 200 3 587 050 3 916 123
Třída 5 - běžné výdaje 1 963 600 2 440 450 2 051 607
Třída 6 - kapit. výdaje 900 700 1 330 700 1 055 851
Výdaje celkem 2 864 300 3 771 150 3 107 458
Saldo: příjmy - výdaje       808 665
Třída 8 - financování     - 808 665
       
       
V Zálší 09.02.2009   Stanislav Kuthan - starostan obce
Vyvěšeno dne 09.02.2009
Sejmuto dne :