Rozpočet obce

Návrh  rozpočtu  na  rok  2013  
OBEC ZÁLŠÍ  
Rozpočtové příjmy  
Paragraf Položka  

1xxx Daňové  příjmy 1 867 800

1337      Poplatek za likvidaci kom.  odpadu 103 700

1341 Poplatek ze psů 4 000
  1361 Správní poplatky 1 000

1511 Daň z nemovitosti 500 000

  Daňové příjmy celkem 2 482 500
1031   Pěstební činnost 45 000
2141   Vnitřní obchod 18 000
2310   Vodné 28 300
3612   Bytové hospodářství  - nájem 18 000
3639   Příjmy z pronájmu pozemků 9 300
3725   Využívání  kom. odp. EKO-KOM 35 000
6310   Příjem  z úroků 12 500


Nedaňové příjmy celkem 166 100

  Přijaté dotace  
4112   Neinv. transfer na výkon státní správy 24 200
4112   Neinv. transfer na školství 54 400

  Příjaté dotace celkem 78 600

 
 


PŘÍJMY CELKEM : 2 727 200
Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka
                       
1031   Pěstební činnost 30 000
2141   Vnitřní obchod 72 000
2212   Silnice 120 000
2219   Ost. zležitosti poz. kom. - chodník 228 000
3111   Předškolní zařízení 14 000
3113   Základní školy 695 000
3314   Činnosti knihovnické 9 800
3319   Ostatní záležitost kultury 7 300
3326   Oprava kapličky 20 000
3341   Rozhlas 540
3399   Ostatní záležitosti kultury,  jubilea 9 500
3412   Sportovní zařízení v maj. obce 55 000
3612   Bytové hospodářství 27 000
3631   Veřejné osvětlení 61 500
3639   Komunální služby a územní rozvoj 8 000
3721   Sběr a svoz neb. odpadů 10 000
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 101 000
5212   Ochrana obyvatelstva 1 000
5512   Požární ochrana 34 000
6112   Zastupitelstvo obce 340 000
6118   Volby prezidenta republiky 24 200
6171   Činnost místní zprávy 414 600
6310   Obecné příjmy a výdaje z fin. 3 000
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 22 000
6399   Ostatní finanční operace 20 300
6402   Finanční vypořádání minulých let 13 800

  Neinvestiční výdaje celkem 2 521 540

     
Kapitálové výdaje  
2219
  Kolaudace chodníku  10 000
2321   Kanalizace - projekt.dokumentace 150 000
3111 6121 6. splátka budovy MŠ 170 000
3113
Projekt na zateplení ZŠ a MŠ 150 000
3612
  Projekt na zasíť. pro výstavbu, výkup pozemků   180 000
3635   Změna územního plánu  45 000
3745   Nákup mulčovače 200 000
    Kapitálové výdaje celkem 905 000
       
    Výdaje celkem 3 426 540
       
    Zůstatek na běžném úč. k 31.12.2012 1 368 500
       
       
    Příjmy celkem 2 727 200
    Výdaje celkem 3 426 540
    Rozdíl -699 340
    Financování 699 340
       
Vyvěšeno dne:  21.02.2013 Sejmuto dne: