Rozpočet obce

Výsledek hospodaření za rok 2009

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE ZÁLŠÍ ZA ROK 2009

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2009

Procento plnění

Třída 1 – daňové příjmy

2 467 600,00

2 467 600,00

2 361 201,71

95,69%

Třída 2 – nedaňové příjmy

125 300,00

125 300,00

127 636,97

101,87%

Třída 3 – Kapitálové příjmy

227 000,00

227 000,00

226 937,00

99,97%

Třída 4 – Přijaté transfery

75 700,00

543 200,00

543 924,00

100,13%

Příjmy c e l k e m

2 895 600,00

3 363 100,00

3 259 699,68

96,93%

 

 

 

 

 

Třída 5 – Běžné výdaje

2 093 000,00

2 190 500,00

1 886 641,32

86,13%

Třída 6 – Kapitálové výdaje

1 052 600,00

1 422 600,00

1 121 885,00

78,86%

Výdaje c e l k e m

3 145 600,00

3 613 100,00

3 008 526,32

83,27%

 

 

 

 

 

Saldo: příjmy - výdaje

 

 

251 173,36

 

Třída 8 – Financování

250 000,00

250 000,00

-251 173,36

 

 

V Zálší 03.02.2010

 

Vyvěšeno dne :.....................................                                                                                           Stanislav Kuthan – starosta obce

Sejmuto dne:........................................