Svoz odpadů

Jak správně třídit odpad?

 

 

Do kontejnerů na sklo: 

Patří:  Jen sklo – podle kontejnerů roztříděné na bílé a barevné (nevratné lahve, sklenice, skleněné obaly, tabulové sklo).

 sklo_znacky

 Nepatří:  Zrcadla, drátěné, varné nebo tvrzené sklo, zlacená a pokovovaná skla, žárovky, zářivky, autoskla, porcelán a keramika.

 

Dodržujte tyto zásady:

 • Skleněné obaly dávejte do kontejneru čisté a zásadně bez obsahu.
 • Skleněné obaly s obsahem léků odevzdejte v lékárně.
 • Dříve než vhodíte láhev do sběrného kontejneru odstraňte uzávěry a zátky.
 • Také lehce zabarvené sklo patří do barevného skla.
 • Nenechávejte vedle kontejnerů rozbité tabule skla, hrozí poranění osobám pohybujícím se v okolí kontejneru. Sklo rozdělte a vhoďte do kontejneru.
 • V případě přeplnění kontejneru doneste sklo k dalšímu sběrovému místu.
 • Sklo zbytečně nerozbíjejte – nezapomeňte, že se dále třídí!

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

Do kontejneru na plasty:

Patří: PET  lahve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry, pěnový polystyren (v menších kusech), obaly od CD.

 plasty_znacky

Nepatří:   Nápojové kartony (tetrapak), znečištěné plasty, obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC (Polyvinylchlorid), podlahové krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, pryžové výrobky (guma), textilie, CD,  DVD, diskety, audio a video kazety, plastový zdravotnický materiál, obaly od olejů.

Dodržujte tyto zásady:

 • Plasty odevzdávejte zásadně bez obsahu (zbytky potravin).
 • Plastové lahve vhazujte co možná nejvíce stlačené (např. je sešlápněte).
 • Do kontejneru nepatří obaly od olejů, barev a jiných chemikálií – jedná se o nebezpečný odpad.

Nadále je možné třídit plasty do pytlů dodaných firmou EKOLA (jsou k dispozici zdarma na obecním úřadě).

Do pytlů se může uložit:

 • Sešlápnuté PET lahve.
 • Kelímky od jogurtů, pomazánkových másel (vymyté bez hliníkových víček).
 • Plastové obaly od šampónů, saponátů a kosmetiky
 • Obalové folie, mikrotenové sáčky

Do pytlů nedávejte staré boty, textilie apod. Tento odpad nebude svozovou firmou odvezen.

Zavázané pytle odneste den před termínem svozu ke kontejnerům na plasty. 

 

Do kontejneru na papír:

Patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy – ovšem bez vazeb, bublinkové obálky bez plastových vnitřků.

 papir_znacky

Nepatří:   uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Použité dětské pleny.

 

Důrazně vás žádáme o dodržování pořádku v okolí sběrového místa! 

 

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu činí 420 za poplatníka, splatný do 31.3.2017, podrobnější informace zde.

 

Svozový plán odpadu na rok 2017
Týden Směsný komunální odpad Plasty
a tetrapak
Papír Sklo
(Bílé
a barevné)
Pondělí Středa Úterý Středa
1        
2 9.1.2017    10.1.2017   
3        
4 23.1.2017  25.1.2017     
5        
6 6.2.2017    7.2.2017   
7        
8 20.2.2017  22.2.2017     
9       1.3.2017
10 6.3.2017    7.3.2017   
11        
12  20.3.2017 22.3.2017     
13        
14  3.4.2017   4.4.2017   
15        
16  17.4.2017 19.4.2017     
17        
18 1.5.2017    2.5.2017   
19        
20  15.5.2017 17.5.2017     
21        
22  29.5.2017   30.5.2017  31.5.2017
23        
24  12.6.2017 14.6.2017     
25        
26  26.6.2017   27.6.2017   
27        
28 10.7.2017 12.7.2017     
29        
30  24.7.2017   25.7.2017   
31        
32  7.8.2017 9.8.2017     
33        
34  21.8.2017   22.8.2017   
35       30.8.2017
36  4.9.2017 6.9.2017     
37        
38  18.9.2017   19.9.2017   
39        
40  2.10.2017 4.10.2117     
41        
42  16.10.2017   17.10.2017   
43        
44  30.10.2017 1.11.2017     
45        
46  13.11.2017   14.11.2017   
47        
48  27.11.2017 29.11.2017    29.11.2017
49        
50  11.12.2017   12.12.2017   
51    

 

 
52  25.12.2017 27.12.2017    
53        

              Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 2.5. a 26.9.2017. 

Aktualizace 26.12.2016