Svoz odpadů

Jak správně třídit odpad?

 

 

Do kontejnerů na sklo: 

Patří:  Jen sklo – podle kontejnerů roztříděné na bílé a barevné (nevratné lahve, sklenice, skleněné obaly, tabulové sklo).

 sklo_znacky

 Nepatří:  Zrcadla, drátěné, varné nebo tvrzené sklo, zlacená a pokovovaná skla, žárovky, zářivky, autoskla, porcelán a keramika.

 

Dodržujte tyto zásady:

 • Skleněné obaly dávejte do kontejneru čisté a zásadně bez obsahu.
 • Skleněné obaly s obsahem léků odevzdejte v lékárně.
 • Dříve než vhodíte láhev do sběrného kontejneru odstraňte uzávěry a zátky.
 • Také lehce zabarvené sklo patří do barevného skla.
 • Nenechávejte vedle kontejnerů rozbité tabule skla, hrozí poranění osobám pohybujícím se v okolí kontejneru. Sklo rozdělte a vhoďte do kontejneru.
 • V případě přeplnění kontejneru doneste sklo k dalšímu sběrovému místu.
 • Sklo zbytečně nerozbíjejte – nezapomeňte, že se dále třídí!

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

Do kontejneru na plasty:

Patří: PET  lahve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry, pěnový polystyren (v menších kusech), obaly od CD.

 plasty_znacky

Nepatří:   Nápojové kartony (tetrapak), znečištěné plasty, obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC (Polyvinylchlorid), podlahové krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, pryžové výrobky (guma), textilie, CD,  DVD, diskety, audio a video kazety, plastový zdravotnický materiál, obaly od olejů.

Dodržujte tyto zásady:

 • Plasty odevzdávejte zásadně bez obsahu (zbytky potravin).
 • Plastové lahve vhazujte co možná nejvíce stlačené (např. je sešlápněte).
 • Do kontejneru nepatří obaly od olejů, barev a jiných chemikálií – jedná se o nebezpečný odpad.

Nadále je možné třídit plasty do pytlů dodaných firmou EKOLA (jsou k dispozici zdarma na obecním úřadě).

Do pytlů se může uložit:

 • Sešlápnuté PET lahve.
 • Kelímky od jogurtů, pomazánkových másel (vymyté bez hliníkových víček).
 • Plastové obaly od šampónů, saponátů a kosmetiky
 • Obalové folie, mikrotenové sáčky

Do pytlů nedávejte staré boty, textilie apod. Tento odpad nebude svozovou firmou odvezen.

Zavázané pytle odneste den před termínem svozu ke kontejnerům na plasty. 

 

Do kontejneru na papír:

Patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy – ovšem bez vazeb, bublinkové obálky bez plastových vnitřků.

 papir_znacky

Nepatří:   uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Použité dětské pleny.

 

Důrazně vás žádáme o dodržování pořádku v okolí sběrového místa! 

 

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu činí 420 za poplatníka, splatný do 31.3.2018, podrobnější informace zde.

 

Svozový plán odpadu na rok 2018
Týden Směsný komunální odpad Plasty
a tetrapak
Papír Sklo
(Bílé
a barevné)
Pondělí Pátek Středa Středa
1        
2 8.1.2018    10.1.2018   
3        
4 22.1.2018  26.1.2018     
5        
6 5.2.2018    7.2.2018   
7        
8 19.2.2018  23.2.2018     
9       28.2.2018
10 5.3.2018    7.3.2018   
11        
12  19.3.2018 23.3.2018     
13        
14  2.4.2018   4.4.2018   
15        
16  16.4.2018 20.4.2018     
17        
18 20.4.2018    2.5.2018   
19        
20  14.5.2018 18.5.2018     
21        
22  28.5.2018   30.5.2018  30.5.2018
23        
24  16.6.2018 15.6.2018     
25        
26  25.6.2018   27.6.2018   
27        
28 9.7.2018 13.7.2018     
29        
30  23.7.2018   25.7.2018   
31        
32  6.8.2018 10.8.2018     
33        
34  20.8.2018   22.8.2018   
35       29.8.2018
36  3.9.2018 7.9.2018     
37        
38  17.9.2018   19.9.2018   
39        
40  1.10.2018 5.10.2018     
41        
42  15.10.2018   17.10.2018   
43        
44  29.10.2018 2.11.2018     
45        
46  12.11.2018   14.11.2018   
47        
48  26.11.2018 30.11.2018    28.11.2018
49        
50  10.12.2018   12.12.2018   
51    

 

 
52  24.12.2018 28.12.2018    
53        

              Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 2.5. a 25.9.2018. 

Aktualizace 28.12.2017