Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Viz. příloha