Úřední deska

Počet zobrazení 
Titulek
Údaje o nemovitých věcech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Veřejná vyhláška: Vydání rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav Tisová u Vysokého Mýta II
Zápis ze zasedání ZO Zálší konaného 23.7.2015
Veřejná vyhláška: Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ05
Zasedání zastupitelstva obce Zálší 23.7.2015 od 19:00 hod.
Záměr obce Zálší směnit nemovitý majetek
Zápis ze zasedání ZO Zálší konaného 18.6.2015
Zasedání zastupitelstva obce Zálší 18.6.2015 od 19:00 hod.
Dopravní portál "Doprava Pardubického kraje"
Veřejná vyhláška o možnosti vyzvednout písemnost - Daniel Příhoda
Zápis ze zasedání ZO Zálší konaného 14.5.2015
Informace o konání 2. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zálší 14. května 2015 od 19:00 hod.
Závěrečný účet obce Zálší za rok 2014.
Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.
Zápis ze zasedání ZO Zálší konaného dne 26.2.2015
Zasedání zastupitelstva obce Zálší 26.2.2015 od 19:00 hodin.
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe".
Zápis ze zasedání ZO Zálší 18.12.2014
Zasedání Zastupitelstva obce Zálší 18.12.2014 od 18:30
Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zálší konaného dne 6.11.2014 od 19:00 hod.