Ostatní

Informace o zpracování osobních údajů - obec Zálší

Správce údajů:

Obec Zálší
Kontakty na správce najdete ZDE

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v  obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.


Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. +420 737 482 319


K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v  obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v  obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, email s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na úřad obce dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Vítejte na internetových stránkách obce Zálší

     

     Zálší je obec v západní části okresu Ústí nad Orlicí. Rozkládá se podél silnice vedoucí z Chocně do Litomyšle v údolí při úpatí táhlého vrchu, který se vypíná na východ do výše 100m nad obec(nadmořská výška 394 m). Směrem západním v těsné blízkosti obce jsou dva rybníky, z nichž větší a bližší se jmenuje „Velký zálešský rybník“ (55,91 ha), menší „Lačnov“ (15,72 ha). Oba rybníky jsou chovné. Jejich zakladateli a původnímu majiteli byli Thurn - Taxisové, současně je obhospodařuje Rybářství s.r.o. Litomyšl.
    Součástí Zálší je i Nořín, původně samostatná obec, ležící 1,5 km západně.

 

 

Obec Zálší nabízí k prodeji pozemky pro účely bytové výstavby.

 

Více informací naleznete na níže uvedených odkazech:

 
 

Krizové situace

Důležitá čísla:

 • Hasičský záchranný sbor                       150
 • Zdravotní záchranná služba                   155
 • Policie České republiky                         158
 • Jednotné číslo tísňového volání             112

 

Postupy při řešení životních situací:

 

Další odkazy - pomoc obyvatelstvu

 • Pojmy krizové legislativy
 • Únik chemických látek - příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo
 • Příručka pro obyvatele - tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.

 

Další odkazy - pomoc školám

Fotogalerie

Fotografie z akcí naleznete na níže uvedených odkazech:

 

 

Vítání adventu 2019 (7.12.2019)

Hasičská soutěž Třebešov 2019 (14.9.2019)

Hasičská soutěž Kostelecké Horky 2019 (7.9.2019)

Loučení s létem 2019 (31.8.2019)

Hasičská soutěž Olešnice 10.9.2019.

Kocandafest 2019 (20.7.2019)

Hasičská soutěž Jeseník nad Odrou 17.7.2019.

Hasičská soutěž Záměl 22.6.2019

Okrsková hasičská soutěž Tisová 18.5.2019.

Pálení čarodějnic 30.4.2019 

VI. Zálešský ples 16.3.2019.

Vítání občánků 24.3.2018.

Vítání adventu 2018 (1.12.2018)

Hasičská soutěž Třebešov 15.9.2018.

Ukončení léta 2018 (1.9.2018)

Hasičská soutěž Kostelecké Horky a Prorubky 8.9.2018 

Hasičská soutěž Olešnice 11.8.2018 

Kocandafest 2018  (21.7.2018)

Hasičská soutěž Jeseník nad Odrou 14.7.2018.

Okrsková hasičská soutěž Netřeby 19.5.2018.

V. Zálešský ples 17.3.2018

Vítání adventu 2.12.2017. 

Ukončení léta 2017 (2.9.2017)

Kocandafest 2017   (22.7.2017)

Okrsková hasičská soutěž České Heřmanice 25.5.2017. 

Pálení čarodějnic 30.4.2017. 

Čarodějnice v Noříně 29.4.2017.

Vítání občánků 22.4.2017. 

IV. Zálešský ples 11.3.2017

Vítání adventu 26.11.2016 u obecního úřadu Zálší.

Loučení s létem u hasičské zbrojnice Zálší 3.9.2016

Kocandafest 2016 (16.7.2016)

Sestřih videa z Kocandafestu 2016 (16.7.2016)

Okrsková hasičská soutěž Skořenice 11.6.2016

Okrsková hasičská soutěž Voděrady 21.5.2016.

Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice Zálší 30.4.2016

III. Zálešský ples 19.3.2016

Vánoční pingpongový turnaj 29.12.2015. 

Rozsvícení vánočního stromu 28.11.2015  

Vítání občánků 10.10.2015

Kocandafest 2015 (18.7.2015) 

20 let firmy SAHM v Zálší 12.6.2015.

Dětský den po kovbojsku v Noříně 6.6.2015.

Okrsková Hasičská soutěž Vračovice-Orlov 30.5.2015

Pálení čarodějnic 30.4.2015.

II. Zálešský ples 7.3.2015.

Rozsvícení vánočního stromu 30.11.2014 

Nořínské hrátky 20.9.2014

Kocandafest 2014 (12.7.2014)

Rozsvícení vánočního stromu 8.12.2013. 

Vítání občánků 7.12.2013.

Okrsková hasičská soutěž v Zálší 25.5.2013 

První rozsvícení vánočního stromu 9.12.2012 

Vítání občánků 3.11.2012 

 

Posezení u ohně 30.4.2011

Vítání občánků 15.1.2011

Dětský den 28.8.2009

Přátelské posezení u ohně 30.4.2009

Dětský den 30.8.2008

Hasičská soutěž Zálší 24.5.2008