Členové zastupitelstva, výborů a komisí

Jméno
   funkce člena obecního zastupitelstva
Ing. Lásko Josef
   starosta
Bc. Bresto Lenka
   místostarosta
Ing. Lásková Hana 
   předsedkyně finančního výboru
Müller Vladimír 
   předseda kontrolního výboru
Hranička Miloš 
   předseda stavební komise
Peterka Vladislav 
   předseda komise životního prostředí a veřejného pořádku
Fikejzová Lenka 
   předsedkyně komise kulturní a sociální

 

výbor/komise
předseda/kyně 
členové
finanční výbor
Ing. Lásková Hana  Ing. Chmelíková Eva, Doležalová Jana 
kontrolní výbor
Müller Vladimír   Fikejzová Lenka, Němečková Ladislava 
stavební komise
Hranička Miloš  Müller Vladimír, Oliva Jan, Vítek Zdeněk, Macák Petr, Kuthan Aleš
komise životního prostředí a veřejného pořádku
Peterka Vladislav  Bc. Bresto Lenka, Chmelík Martin, Dočkal Jaroslav
komise kulturní a sociální
Fikejzová Lenka  Mgr. Pavlíčková Vlasta, Vachalíková Libuše, Majznerová Věra,  Doležalová Jana, Ing.Lásková Hana, Pokorný Ladislav